T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil Sağlık Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 07/11/2019

ACİL SERVİS HİZMETLERİ

  • Acil servisimiz 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.
  • Acil Servisler hayati öneme sahip tıbbi durumlar için kullanılmalıdır.
  • Acil Servis ve çalışanlarımızın acil olmayan vakalarla meşgul olmamaları için gereken duyarlılık gösterilmelidir. 

Hasta Kayıt ve Kabul İşlemleri:

Acil servis girişlerinde hastaların transferine yardımcı olacak hasta karşılama ve yönlendirme görevlileri bulunmaktadır. İhtiyacı olan hastalarımız için sedye ya da tekerlekli sandalyeyle, yürüyebilenler ise yürüyerek Triyaj birimine alınır.

Triaj: Acil servislerdeki triajın amacı, hastaların yakınmalarına ve başvuru şekillerine göre aciliyetin önceliğini belirlemek ve sınıflandırmak, hastaların güvenliğini ve acil serviste daha hızlı bir şekilde değerlendirilebilmelerini sağlamaktır.

TRİAJDA RENK KODLAMASI:Renk kodlamasına göre bekletilirsiniz veya hemen müdahale için muayeneyealınırsınız.

Yeşil barkotlu hasta iseniz;Sıranız geldiğinde bekleme salonununda bulanan TV ekranlarında isminiz yanar bu şekilde muayene odasına alınırsınız. Hekim muayenesinin ardından size tedavi uygulatıp gönderebilir; reçete verebilir ya da kısa süreli takip için müşahadeye alınırsınız.

Sarı barkotlu hasta iseniz; Öncelik sırasına göre acil polikliniğinin kapısının üzerinde bulanan TV ekranlarında daha kısa sürede isminiz yanar bu şekilde muayene odasına alınırsınız.

Kırmızı barkodlu hastalar direk olarak muayene odasına alınır.

 

Acil Servise başvuran ve muayene edilen hastanın durumuna göre tetkik, konsültasyon, tedavi ve/veya gözlem (müşahede)işlemleri yapılır. Müşahedeye alınan hastaların tetkik numuneleri müşahedede alınır. Acil serviste muayene edilen hastaların her türlü sağlık sorunu mümkünse öncelikle hastanemiz bünyesinde çözülür. Muayene sonucu hastanın sevkine karar verilmişse, hekim tarafından 112 komuta kontrol merkezi hekimi aranılarak, hastanın durumuna ve hekimin direktifine göre hasta, 112 Ambulansı ile ilgili yere sevk edilir. Acil servisten hastanın yatışına karar verildiyse, acil servis yatış önceliği doğrultusunda hastanın ilgili servise yatışı yapılır. Acil Serviste hasta ve hasta yakınlarına yapılacak bilgilendirmeler öncelikle hastanın hekimi tarafından yapılır. Acil servis sağlık personeli tarafından hekimin tedavisi doğrultusunda hastaya yapılan uygulamalar konusunda hasta ve yakınlarına bilgilendirme yapılır. Hasta bilgilendirilmesi yapılırken bilgi mahremiyeti esas alınır. Taburculuk kararı hekim tarafından verilir. Taburcu olan hastanın evde devam etmesi gereken bakım süreci hakkında hastaya gerekli eğitimler verilir. Hastanın taburcu işlemleri tamamlandığında sistem üzerinden E-reçete verilerek acil servisten çıkışı yapılır. Nöbetçi eczanelerin listesi günlük olarak hasta bekleme alanında yer alan monitörde yayınlanmaktadır. Tüm zehirlenmeler adli olgulardır. Adli vakalarda, hastane kolluk kuvvetleri eşliğinde acil servis hekimi tarafından adli vaka tutanağı sistem üzerinden doldurularak tutanağın bir nüshası kolluk kuvvetine, diğer nüshası ve hastaya yapılan her türlü girişimlere ait evraklar ( röntgen, tomografi vb.) adli kalem birimine teslim edilir. Acil durum yaşandığında acil servisi personelleri tarafından hasta ve yakınlarına gerekli bilgilendirme yapılır ve acil durum ve afet yönetim planı dâhilinde gerekli önlemler alınır. Hastanemiz olağandışı ve afet hallerinde İl Sağlık Müdürlüğü afet birimi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi’nin bilgisi dahilinde uygulamakla yükümlüdür. Acil serviste ilaç/ malzeme ve cihazların yönetimi mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir. Acil Serviste Risk Yönetimi doğrultusunda hazırlanan Acil servis risk planı, risk değerlendirme ekibi ve acil birim sorumlusu tarafından yapılmıştır.

RENK KODLAMASI VE TRİAJ UYGULAMASI.xls