Yoğun Bakım Ünitesi (Reanimasyon,Çocuk,Yenidoğan,Koroner,KVC)
06 Şubat 2019

Yoğun Bakım Üniteleri: 3. Düzey 23 yataklı Anestezi ve Reanimasyon,  3. Düzey 5 Yataklı Kalp ve Damar Cerrahi, 3. Düzey 4 Yataklı Yanık Yoğun Bakım Ünitesi,  2 .Düzey 8 yataklı Koroner Yoğun Bakım, 1. Düzey 8 yataklı Koroner Yoğun Bakım Olmak Üzere 48 yatakdan oluşmaktadır. 2015 yılında 2750 hasta yatırılmış olup, Yatak işgal Oranı: %94.7 dir. 2016 yılı ilk 7 ayında 1611 hasta yatışı yapılmış olup %95 yatak doluluğu  hesaplanmıştır.

            Resim1.jpg

                                                           Resim3.jpg