Organizasyon Şeması
13 Ocak 2022

organizasyon-semasi-sistem-e-yuklenilecek-xlsx.xlsx

BAŞHEKİM
Doç Dr. Hüseyin ŞAŞKIN
Başhekim Yardımcısı
Uz.Dr. Ekrem KUŞKONMAZ
Başhekim Yardımcısı
Uzm.Dr. Bayram ŞAHİN
Başhekim Yardımcısı
Uz.Dr. Sinan ARSLAN
Başhekim Yardımcısı
Uz.Dr. Ali YİĞİT
Başhekim Yardımcısı
Uz.Dr. Durmuş Alper GÖRÜR
Başhekim Yardımcısı
Uzm.Dr. Gökhan NALBANT
İdari ve Mali İşler Müdürü
Bilal SALİM
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Serap AYHAN
Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Cemal SOYDAN
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı
Oktay ÇAPAL
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı
Gözde TİLKİ
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı
Davut ER
Gebe Okulu
Sosyal Hizmet BirimiAcil Servis - ASKOM
Bilgi İşlem Bir. (Otomasyon,HBYS,MHRS)
Sağlık KuruluYoğun Bakımlar
Ali Kahya Ek Hizmet Binası Tüm Birimler
Diyabet Okulu
Destek Hizmetleri ve Kalite Müdür Yardımcısı
Destek Hizmetleri ve Kalite Müdür Yardımcısı
Mehmet Fatih ZER
Psikometri ve PsikoterapiKocaeli Tıp Dergisi KoordinatörlüğüYataklı ServislerHemodiyalizKan Tranfüzyon Merkezi
Enfeksyon Komitesi
Tip 1 DM Okulu
SABİM - CİMER
Döner Sermaya Komisyonu
Hekim Çalışma List.-Özlük ve Evrak İşl.Evde Sağlık Hizmetleri BirimiTranfüzyon Komitesi
Kalite Yönetim Birimi
Satınalma Birimi
Fatura Gelir Tahakkukİnsan Kaynakları BirimiMenepoz Okulu
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
Eğitim Birimi
Poliklinikler
Kanser Kayıt Birimi
Yanık MerkeziÖdeme ve Kontrol Birimi
Bilgi İşlem Birimi
Mutemetlik BirimiGestasyonel DM Okulu
Teknik Destek Bakım Onarım
Ali Kahya Ek Hizmet Tüm Birimler
Alkol ve Madde BağımlılığıSatınalma Tıbbı Koordinatörlüğü
Eczane İşleyişi ve Narkotik İlaç Bildirimi
Obazite KonseyiOrgan Bağışı ve Organ Nakli BirimiBütçe TakipHasta Kabul BirimiGenel Evrak Servisi
Güvenlik Hizmetleri
Garaj
Hasta Hakları BirimiUluslararası Has. Bil.ve Sağ. Tur. K.Tüm LaboratuvarlarDiyabetik Ayak KonseyiNütrisyon Komitesiİdari Mali İşler - HizmetYurt Dışı Hasta İşlemleriYazı İşleri Birimi
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı
Müşerref BAHAR
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı
Arzu KÜÇÜK
Hizmet Alım
Özlük - Disiplin
Morg
Basın Yayın ve Web HizmetleriAmeliyathane-SterilazasyonHekim Girişimsel İşl. Puan İncelemeGörüntüleme Hizmetleri (Radyoloji ve Nükleer Tıp)İhtiyaç Tespit KomisyonuTahakkukKreşDisiplin BirimiVeri Giriş HizmetleriBerber
Svil Savunma BirimiTıbbı Sarf ve Biyomedikal Malzeme PlanlamasıFaturalandırma, Gelir Tah. TİG Bir.
İş Sağlığı ve İş Güvenliği BirimiVezneSağlık TurizmiAdli Birim
Mutfak - Yemek Hizmetleri
Terzihane
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
Biyomedikal Depo
Karne İşlemleri ve DeğerlendirmeArşiv BirimiAcil Servis
Ali Kahya Ek Hizmet Binası Tüm Birimler
Çamaşırhane HizmetleriKalorifer Dairesi
Svil Savunma Birimi
Ayniyat Depo
Alacak Takip BirimiHizmet Özlük MaaşAmeliyathane
Anestezi
Palyatif BakımKarşılama - YönlendirmeBahçe ve Çevre Düzenleme
Tıbbi Sarf Malzeme Deposu
Yoğun BakımlarNöbetçi MemurlukKlinik Destek Personeli
Eczane Deposu
Diyaliz
Ali Kahya Ek Hizmet Tüm Birimler
Genel Temizlik ve Personeli
Klinik Mühendislik BirimiDoğumhaneDenetimli Serbestlik Personeli
Radyoloji (Röntgen-Anjio-Nük.Tıp)Kantin ve Kafeterya
Laboratuvarlar (Biyokimya-Mikrobiyoloji-Patoloji-Kan Merkezi)
Sivil Savunma
Poliklinikler
Atık Yönetim Birimi
Psikiyatri ServisiHalkla İlişkiler
Tüm Yataklı Servisler
Santral
SterilizasyonMescit
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
Kemoterapi Ünitesi